Kui palju maksab Byggavtaleti sõlmimine?

Eelmises artiklis kirjutasin sellest, kui kaua võtab aega kollektiivlepingu sõlmimine, tuues näiteks Byggavtaleti. Seekord keskendun kollektiivlepingu sõlmimise rahalistele kuludele. Kogukulu on erinev ja sõltub mitmest tegurist, näiteks sellest, millist ettevõtlusvormi kasutatakse, kus ettevõtja elab, milline on ettevõtte suurus jne. Käesoleva artikli eesmärk on näidata, kui suur on tõenäoline algne investeering mida teil on vaja Rootsi ehitussektorile sisenemiseks vaja teha, ja mis kululiikidega tegemist on.

Et kuluvahemikku veidi kitsendada, kasutan oma näidetes 20 töötajaga Eesti ettevõtet, kes soovib sõlmida Byggavtaleti lepingu. Oluline on arvestada ettevõtte asukohaga, ettevõtte esindajaga ja piirkonnaga Rootsis, kus teie projektid asuvad. Suur osa selle investeeringuga seotud kuludest on seotud reisikuludega. Teine asi, mida tuleb meeles pidada, on see, et töötajate arv mõjutab otseselt paljude personaliga seotud kohustuslike teenuste hinda.

Üks hoiatussõna. Kollektiivlepingu sõlmimine ei ole garanteeritud ettevõtmine. Võib juhtuda, et teie avaldus lükatakse tagasi mitmel põhjusel, olgu see siis „korraliku“ ettevõtte aadressi puudumise tõttu või teie taotlus lihtsalt jäetakse tähelepanuta. Selles protsessis on teil väga piiratud läbirääkimispositsioon.

Ettevõtte registreerimine: 0 – 30 000 SEK

Välismaised ehitusettevõtted sõlmivad tavaliselt Byggavtaleti lepingu kas oma kodumaise ettevõttega või soetavad Rootsi keha. Filiaali asutamine on samuti võimalik, kuid ma ei soovita seda, sest sellega kaasneb rohkem kohustusi kui kasu.

Kui otsustate sõlmida Byggavtalet’i lepingu oma kodumaise ettevõttega, peate registreerima ettevõttele “F-skatti” ja tööandja staatuse. Käibemaksu registreering on vabatahtlik. Enamik teenusepakkujaid küsib selle teenuse eest umbes 5 000 SEK. Loomulikult võite neid registreeringuid ka ise taotleda, kuid kui teil puudub kogemus selles valdkonnas, siis on tõenäoline, et teete vea ja pikendate menetlemise protsessi.

Teine võimalus on omandada Rootsi AB (Aktiebolag ehk Aktsiaselts). Teoreetiliselt võiksite registreerida täiesti uue AB, kuid praktikas on see välismaisele ettevõtjale peaaegu võimatu. Põhjuseks on see, et aktsiakapitali sissemaksmiseks peate avama pangakonto Rootsi pangas. Pärast aktsiakapitali sissemaksmist väljastab pank kinnituse ja saadab selle Bolagsverketile (Rootsi äriregistrile), kes seejärel vormistab AB loomise lõplikult. Probleem on selles, et Rootsi pangad ei kipu välismaalastele ärikontosid avama. Alati saab oma õnne proovida algatades Rootsi pankadega konto avamise läbirääkimisi, eriti kui juhtute esindama kuulsat ettevõtet. Kuid üldjuhul ei ava Rootsi pangad kontosid tundmatutele välismaalastele, kellel puudub eelnev ajalugu Rootsis.

Te võite avastada, et paljud kohalikud teenusepakkujad pakuvad riiulettevõtteid alates 2 000 SEK ja rohkem. Kui ka see võimalus ei pruugi sobida välismaa ettevõtjatele. Rootsi riiulifirma on AB, mis on Bolagsverketis registreerimise viimases etapis, kuid sõltub endiselt pangakinnitusest. Seega satute samasse olukorda kui täiesti uue AB loomise puhul.

Ainus võimalus on osta valmis ettevõte. Rootsis on palju teenusepakkujaid, kes pakuvad valmis, ajaloota ettevõtteid. Need ettevõtted on läbinud panga kinnitamise etapi ja te võite neid vabalt osta, vahetada juhatust ja omanikke ning luua pangakonto oma tavalises pangas. Selliseid ettevõtteid müüakse 15 000-30 000 SEKi eest.

Riigilõivud: 0 – 1 850 SEK

Uue Rootsi AB ostmisel tuleb esitada taotlused äriühingu andmete muutmiseks (juhatus, aadress, nimi jne) ja tegelike kasusaajate muutmiseks. Kui kasutate oma kodumaist ettevõtet, ei nõuta riigilõivu.

Ettevõtte andmete muutmise tasu on 1 400 SEK ja tegeliku kasusaaja tasu on 250 SEK.

Erinevate kohustuslike teenusepakkujate tasud: 4 800 SEK

Byggavtaleti sõlmimiseks on vaja kahte teenuslepingut. Esimene neist on töötervishoiu poliis. Teine on leping ID06-ga, üks kõige tuntumaid ehitusplatsi personali registreerimissüsteemi lahenduste pakkujaid.

Erinevate hinnastruktuuridega töötervishoiuteenuste pakkujaid on palju. Baaskriteeriume täitvate poliiside puhul on hea rusikareegel, et aastane hind on 200 SEK/töötaja. Lähtudes rusikareeglist on meie näites 20 töötajat hõlmav töötervisehoiu poliisi aastane tasu hinnanguliselt 4 000 SEK.

ID06 hinnakujundus sõltub ka töötajate arvust. Alguses, kui ettevõttes ei ole aktiivseid töötajaid, võib Byggnads’i poolt nõutavate teenuste puhul arvestada 800 SEKi suuruse aastamaksuga.

Mainitud lepingud on kohustuslikud nii kodumaistele kui ka Rootsi ettevõtetele.

Võõrkeelsete dokumentide tõlkimine: 0 – 5 000 SEK

Byggavtaleti allkirjastamisel kodumaise äriühinguga peate esitama kodumaiste ametiasutuste dokumente, näiteks registritõendi ja tegelike kasusaajate nimekirja. Need dokumendid ei ole tõenäoliselt koostatud rootsi keeles ja Byggnads nõuab, et mitte-rootsi dokumendid tõlgitakse rootsi keelde. Lisaks eespool nimetatud dokumentide tõlkimisele peate tõenäoliselt tõlkima ka vähemalt ühe töölepingu, sest töölepingud koostatakse tavaliselt selle riigi keeles, kus ettevõte asub. Hind sõltub dokumentide sisust, keelepaarist ja tõlketeenusepakkuja hinnapoliitikast. Hea hinnanguline hind on vahemikus 1 000-5 000 SEK. Kui kasutate rootsi ettevõtet, ei ole sageli vaja midagi tõlkida.

Ettevõtte aadressi rent: 0 – 30 000 SEK

Byggavtaleti taotlemisel Rootsi ettevõttega on väike risk, et Byggnads keeldub lepingu allkirjastamisest, kui ettevõttel ei ole nõuetekohast kontori aadressi. Postkasti aadressist ei piisa ja mõnikord ei piisa ka ühiskontori aadressist. Byggnadsi põhjendus on, et korralik ehitusettevõte vajab tegevuskohta, kus inimesed saavad töötada, töölised saavad käia ning tööriistu ja materjale ladustada. Selle vastuväite tõsidus on vaieldav. Mul oli selline juhtum, kus ühele ettevõttele keelduti sel põhjusel Byggavtaletile alla kirjutamast. Seetõttu võib olla hea mõte sellise kuluga eelarves arvestada. Õnneks tundub, et selliseid vastuväiteid ei esine nii sageli.

Reisikulud Byggnadsi kontorisse: 0 – 20 000 SEK

Kui Byggnads kutsub teid Byggavtaletile alla kirjutama, peab ettevõtte esindaja Byggnadsi kontorisse füüsiliselt kohale ilmuma. Lisaks peab kohal olema vandetõlk (sellest lähemalt järgmises punktis). Ettevõtte esindaja ja Byggnads’i kontori asukoht, kus te kavatsete lepingu sõlmida, määrab transpordi vajadused ja hinna. Tavaliselt ei ela välismaise ehitusettevõtte esindaja Rootsis ja te peaksite arvestama vähemalt lennupiletite ja autorendi kuludega. Vahel isegi ööbimiskuludega, kui see on vajalik.

Vandetõlgi palkamine: 5 000 – 20 000 SEK

Kui teil ei ole rootsi keelt kõnelevat ettevõtte esindajat, peate lepingu allkirjastamise koosolekule kaasa võtma vandetõlgi. See on üks uuematest Byggnadi nõuetest, mis jõustus alles mõned aastad tagasi. Tõlk peab tõlkima kõik koosolekul öeldu rootsi keelest ettevõtte esindaja emakeelde, et esindaja saaks täielikult aru kollektiivlepingu tingimustest. Ka siin on hinnavahemik üsna lai. Lõplik hind sõltub keelepaarist, tõlgi asukohast ja tõlgi individuaalsest hinnapoliitikast. Üldiselt asub enamik volitatud tõlke suuremates linnades. Kui Byggnadsi kontor asub väljaspool suuremaid linnu, on tõenäosus suur, et peate kinni maksma ka tõlgi reisikulud.

Byggnadsi teenustasud: 21 701 SEK

Kui Byggavtalet on lõplikult allkirjastatud, esitab Byggnads teile kaks arvet. Esimene neist on iga-aastane üldine teenustasu lepingu omamise eest, 3 501 SEK. Teine tasu, mida hakati nõudma 2023. aastast, on iga-aastane tasu organisatsiooni Svensk Byggkontroll (Rootsi ehituskontroll) rahastamiseks. Tegemist on uue üksusega Byggnadsis, mille ainus eesmärk on kontrollida ja tagada, et ehitusettevõtted järgivad kollektiivlepingu eeskirju. Svensk Byggkontrolli tegevuse rahastamiseks esitatakse igal aastal arve ettevõtjatele, kes on sõlminud Byggnadsiga iseseisvalt kollektiivlepingu. Arve suurus sõltub töötajate arvust. Antud näites, kui ettevõttel on 20 töötajat, on aastane hind 18 200 SEK.

Boonus: reisikulud kõikide töötajate eest: 0 – 50 000 SEK

Tavaliselt ei pea ettevõtted seda kulu kandma, kuid käesolevat kululiiki tasub siiski mainida. Byggnadsil on õigus nõuda kõigi kollektiivlepingu alla kuuluvate töötajate füüsilist kohalolekut lepingu allkirjastamise kohtumisel. Ma ei ole kunagi isiklikult kogenud, et Byggnads seda reeglit tegelikult jõustaks, kuid see on risk, millega tuleks arvestada. Seetõttu võib teie investeeringu maksumus suureneda, kui Byggnads otsustab seda nõuet jõustada. Kulude suurus sõltuks töötajate arvust, nende geograafilisest asukohast ja valitud sõiduvahenditest.

Kokkuvõtteks

Võtame kõik kulud kokku.

Ettevõtte registreerimine: 0 – 30 000 SEK
Riigilõivud: 0 – 1 850 SEK
Kohustuslike teenuste tasud: 4 800 SEK
Tõlketasud: 0 – 5 000 SEK
Büroo- või majutusruumide rent: 0 – 30 000 SEK
Reisikulud Byggnadsi lepingu allkirjastamiseks: 0 – 20 000 SEK
Vandetõlgi tasu: 0 – 20 000 SEK
Byggnadsi teenustasud: 21 701 SEK
Boonus: reisikulud kõikide töötajate eest: 0 – 50 000 SEK

Kokku: 26 501 – 183 351 SEK

Nagu näete, on vahemik üsna lai ja lõplik hind otsustatakse vastavalt iga ettevõtte olukorrale. Kui te külastate seda kodulehte, siis olete tõenäoliselt välismaine ehitusettevõtja, kellel puudub eelnev kogemus Rootsis ja kelle kontaktvõrgustik on piiratud. Sellisel juhul peaksite olema valmis investeerima vähemalt 100 000 SEK, et saada Byggavtalet. Tegemist on minu meelest investeeringu, mitte kuluga. Byggavtaleti lepingut tuleb sõlmida ainult üks kord ja see annab teile juurdepääsu kõikidele projektidele, mille puhul peatöövõtja nõuab kollektiivlepingut. Isegi pärast seda, kui olete kogu oma äritegevuse Rootsis lõpetanud, on võimalik müüa ettevõte uuele omanikule. Valmis ettevõte, millel on ajalugu ja aktiivne kollektiivleping, on väga väärtuslik, sest see võimaldab uutel ettevõtjatel võita projekte, mis sõltuvad sellest, kas nad suudavad ehitusplatsil kiiresti tööd alustada. Teie ettevõtte ostmine säästaks uuele omanikule 3+ kuu pikkust ooteaega.

Välismaised ettevõtjad peaksid olema valmis tegema keskmiselt 80 000-100 000 SEKi suuruse investeeringu, et sõlmida Byggavtalet (või muu kollektiivleping). See eeldab siiski, et teete kõike ise, ilma kõrvalist abi kasutamata. Rootsis esmakordselt tegutsevale ettevõtjatele võib olla raske osta valmis rootsi ettevõte, täita korrektselt registreerimisvorme, leida hea tervishoiupoliis, tõlkebüroo, vandetõlk ja teada, kuidas Byggnadsiga suhelda.

Minu Täisteenus – Projekt Rootsi teenuspakett hoolitseb kõige selle eest. Paljudel juhtudel on aeg väärtuslikum kui raha ning kui palkate kogenud eksperdi, kes aitab teid kollektiivlepingu allkirjastamisel, siis maksimeerite oma võimalusi, et leping allkirjastatakse õigeaegselt ja kooskõlas kõigi Rootsi seadustes ja kollektiivlepingus sätestatud eeskirjadega.

Võtke minuga julgelt ühendust, kui soovite rohkem teada kollektiivlepingute sõlmimise kohta.

Similar Posts