“The future belongs to those who learn new skills and combine them in interesting ways.”

Kursused

Vahel tahad midagi uut õppida!

Raamatupidamise ja finantsanalüüsi põhimõtted ettevõtjatele – 12 000 SEK

Raamatupidamiskohustust reguleerivad raamatupidamise seadus (Bokföringslagen) ja raamatupidamise aastaaruande seadus (Årsredovisningslagen). Teie kui teie ettevõtte registreeritud esindaja olete lõppkokkuvõttes vastutav raamatupidamisarvestuse kvaliteedi ja täpsuse eest, isegi kui tegelik raamatupidamise ülesanne on antud kellelegi teisele, näiteks töötajale või raamatupidamisettevõttele. Seetõttu on kasulik, kui te teate, kuidas raamatupidamine toimib ja kuidas tõlgendada finantsaruandeid, mis näitavad teie ettevõtte arvnäitajaid. See tagab, et te ei ole täielikult sõltuv oma raamatupidajast ja oskate hinnata tehtud töö kvaliteeti.

See kursus on suunatud ettevõtete omanikele ja projektijuhtidele, kes tegelevad kulude kontrollimisega, ostmisega või vastutavad mingil viisil ehitusprojektide juhtimise eest. Kursuse sisu lähtub Rootsi raamatupidamisstandarditest. Kursus jaguneb neljaks iganädalaseks 3-tunniseks õppetunniks. Tunnid toimuvad nädalavahetustel, väljaspool tööaega. Igale osalejale antakse juurdepääs fiktiivsele tühjale ettevõttele raamatupidamistarkvaras Fortnox. Igas õppetunnis selgitan 2-3 võtmemõistet ja illustreerin mõisteid praktikas, näidates neid Fortnoxis. Pärast iga tunni lõppu antakse osalejatele kodutöö, mis tuleb täita enne järgmist tundi. Ma kontrollin iga ülesannet ja annan igale osalejale individuaalset tagasisidet enne järgmist tundi.

Kursuse lõpuks tunnete raamatupidamisarvestuse aluspõhimõtteid ja oskate lugeda finantsaruandeid, et teha paremaid otsuseid ja jälgida oma ettevõtte tervist. Teil on võimalik nõuda oma raamatupidajalt rohkem asjakohaseid teenuseid ja olla oma ettevõtte juhtimisel pigem proaktiivne kui reaktiivne.

Kursuse kokkuvõte

  • Raamatupidamise põhimõtete tundmaõppimine ja kohaldamine.
  • Finantsanalüüsi põhimõtete tundmaõppimine ja kohaldamine.
  • Harjutame tüüpiliste äritehingute raamatupidamislikku kajastamist majandusaasta jooksul, kasutades fiktiivset ehitusettevõtet.
  • Saate Rootsi ehitussektorile omaseid näpunäiteid.
  • Saada nõuandeid raamatupidamise parimate tavade kohta.
  • Saate soovitusi, kuidas korraldada koostööd oma raamatupidajaga.
  • 1 kuine kursus. 1 õppetund nädalas. Rühmatunnid, kodused ülesanded ja individuaalne tagasiside.
Helsingborg City Hall in Sweden