“Give me six hours to chop down a tree, and I will spend the first four sharpening the axe.”

Täisteenus – Projekt Rootsi

Ühtne lahendus välismaistele ehitusettevõtetele, kellel on projekt Rootsis ootamas. Saate kõikehõlmava plaani, mis on kohandatud teie konkreetsele Rootsi projektile, et tagada sujuv teostus algusest lõpuni.

Hinnavahemik: 50 000 – 100 000 SEK

Rootsi ehitussektoris töötamine võib olla paljude välismaiste alltöövõtjate jaoks, kes teevad seda esimest korda, kainestav kogemus. Pakutavad hinnad on sageli kõrgemad kui kodumaal, kuid nendega kaasneb terve hunnik kohustusi. Kui te ei ole täielikult teadlik nimetatud kohustuste tähendusest, maksumusest ja tagajärgedest, siis võib teid oodata ebameeldiv üllatus.

See teenus töötati välja selleks, et aidata nii välismaistel kui ka Rootsi ehitusettevõtetel teha vastastikku kasulikku koostööd. Paljudes projektides nõutakse töövõtjatelt kollektiivlepingu sõlmimist. Kollektiivleping toob endaga kaasa hulgaliselt kohustusi. Nende lepingute kujundamisel on aluseks võetud suurte ehitusettevõtete olukord, mis tähendab, et väiksematel ettevõtetel võib olla raske neid tingimusi järgida. Suurtel ettevõtetel on tavaliselt täiskohaga töötajad, kes muud ei tee kui tegelevad kollektiivlepingutega. Väiksematel ettevõtetel ei ole sellist võimalust. Kui kõigele lisaks veel arvestada välismaiste töövõtjate jaoks ainulaadsete lisatakistustega, millega nad peavad silmitsi seisma, siis on tegemist potentsiaalse regulatsioonide miiniväljaga, kus üks vale samm võib viia selleni, et kasumlik projekt muutub kahjumlikuks.

Kõige tõhusam viis ootamatute kulude ja häirete riski minimeerimiseks on eelnevalt teada, millised need on ja mis neid põhjustab. Välismaise töövõtja jaoks on sektori tegelikkus erinev võrreldes Rootsi kohalike töövõtjatega. Lisaks sellele, et välismaised töövõtjad peavad tundma Rootsi eeskirju ja tavasid, seisavad nad silmitsi ka oma koduriigi regulatsiooniga, uute ehitusstandarditega, ning täiendavate nõuete täitmisega seotud riskidega, mis tulenevad töötajate piiriülesest liikumisest, valuutade erinevustest, keelebarjääridest ja kohaliku võrgustiku puudumisest. Kõik need osad moodustavad keerulise terviku.

Minu eesmärk on panna kõik projekti aspektid teie ette selgelt ja arusaadavalt ning aidata teil valida parim seadistus projekti teostamiseks. Ma aitan teil strateegiliselt jaotada ressursse, et optimeerida üldist tulu, tasakaalustades tõhusalt investeeringuid erinevatesse teguritesse, nagu protsesside lihtsustamine, riskijuhtimine, töötajate rahulolu ja hinnakujundus.

Teenuse hind sõltub mitmest tegurist:

 • Ettevõtte vormi valik, millega projektiga alustatakse.
 • Vajalik kollektiivlepingu liik.
 • Töötajate arv.
 • Töötajate rotatsiooni ja ootuste keerukus (maksuresidentsus, ravikindlustus jne).

Hinnangulise hinnapakkumise saamiseks saatke palun üksikasjalik kirjeldus oma konkreetse olukorra kohta. Võite lugeda ka allpool olevaid edulugusid, et saada ettekujutus sellest, millised tegurid määravad hinna.

Nagu alati, saate esimese konsultatsiooni tasuta.

Mida teenus sisaldab

 • Rootsi kliendi projektipakkumise analüüs. Kas projekt on majanduslikult otstarbekas?
 • Milline kollektiivleping on vajalik ja mis on parim viis selle sõlmimiseks.
 • Kulude analüüs ja riskianalüüs.
 • Erinevate ettevõtlusstruktuuride võrdlemine, et tagada projekti kõige ressursitõhusam teostamine.
 • Koostöö Rootsi tarnijatega, et vähendada ehitusmaterjalide ja teenuste kulusid alates esimesest päevast.
 • Tuginedes projekti ja tööjõu omadustele, kehtestame parima viisi töötajatega seotud küsimuste lahendamiseks. Rotatsiooniplaan, palgaarvestuse seaded, lepingud, maksuresidentsus, sotsiaalmaksud, ravikindlustus.
 • Osalemine kliendi ja ametiühingu aruteludes.
 • Uute rutiinide kehtestamine, et tagada nõuetekohane palgaarvestus, miinimumpalk, aruandlus ja raamatupidamine.
 • Parimate tavade jagamine Rootsi ehitussektoris.
Three Yellow and Red Tower Cranes Under Clear Blue Sky

Hind: 75 000 SEK

Eesti keevitusettevõte palgati 1 aastaks teostama teraskonstruktsioonide keevitustöid Northvolt projektis Skellefteås. Objekt pidi kestma aasta ja ettevõte tagama platsile 10 keevitusspetsialisti. Tegemist oli alltöövõtulepinguga.

“Keevitaja” on lai mõiste ja keevitajaid hõlmavad mitmed kollektiivlepingud. Pärast arutelusid Rootsi peatöövõtja ja ametiühingutega otsustati, et nad peavad kirjutama alla Byggavtaletile (ehituslepingule) Byggnadsiga (Rootsi ehitustöötajate ametiühinguga). Samuti otsustasime, et selle projekti teostamiseks oleks kõige parem asutada eraldi Rootsi ettevõte.

Ettevõtte loomisel koostasime ka mitu palgakulumudelit, mis põhinesid töötajate kogemustel, palgaeelistustel, projekti töökoormusel ja rotatsioonivõimalustel. Kui klient valis sobiva töömudeli, korraldasime selle alusel töölepingud, ID06-kaardid ja maksutaotlused. Selleks ajaks olid meil kõik vajalikud dokumendid Byggavtaleti taotlemiseks olemas. 8 nädala pärast kutsuti meid allkirjastamiskoosolekule ja meil õnnestus leping edukalt ja õigeaegselt allkirjastada.

 • Osalemine kohtumisel Rootsi kliendiga, et mõlemad pooled saaksid tingimustest ühtselt aru. – 3 000 SEK
 • Valmis Rootsi ettevõtte hankimine koos vajalike registreeringutega (F-skatt/käibemaks/tööandja). – 25 000 SEK
 • Palgaarvestuse protsesside koostamine, võttes arvesse töötajate netopalga ootusi, kollektiivlepingu miinimumtasemeid, piiriüleseid maksueeskirju ja päevarahasid. – 16 000 SEK
 • Töölepingute ja maksutaotluste koostamine vastavalt Rootsi seadustele ja ametiühingu eeskirjadele. – 7 500 SEK
 • Taotluse ettevalmistamine ja kohtumine Byggnadsiga Byggavtaleti lepingu allkirjastamiseks. – 7 500 SEK
 • ID06 personalilogi registreerimine, töötervisehoiu leping, Fora jne. – 3000 SEK
 • Kohapeal osalemine kollektiivlepingu allkirjastamisel. – 8000 SEK
 • Luua tegevuskava, milles on üksikasjalikult esitatud kogu projekti kestuse põhisündmused selge ajakava alusel. – 5000 SEK