Blogg

Hur mycket kostar det att teckna Byggavtalet?

Hur mycket kostar det att teckna Byggavtalet?

I den förra artikeln skrev jag om hur lång tid det tar att teckna Byggavtalet. Den här gången fokuserar jag på den monetära kostnaden som avtalsteckning medför. Totalkostnaden varierar och är beroende av flera faktorer, t.ex. vilken företagsform som används, var företagaren är bosatt, företagets storlek etc. Syftet med den här artikeln är att visa…

3 saker att tänka på när du tecknar Byggavtalet som utländsk entreprenör.

3 saker att tänka på när du tecknar Byggavtalet som utländsk entreprenör.

Ett av de vanligaste kollektivavtalen inom den svenska byggbranschen är”Byggavtalet”. Avtalet är mycket omfattande och bör klargöra för både arbetstagare och arbetsgivare alla de villkor som gäller i olika arbetsrelaterade situationer och hur de ska lösas. Verkligheten är dock den att en utländsk entreprenör måste hantera risker och krav som inte uttryckligen beskrivs i avtalet….

Vad kostar det egentligen att ha anställda byggnadsarbetare i Sverige?

Vad kostar det egentligen att ha anställda byggnadsarbetare i Sverige?

Utländska byggentreprenörer som inte tidigare jobbat med kollektivavtal i den svenska byggsektorn kan underskatta den verkliga totala kostnaden för att ha anställda i Sverige. I den här artikeln kommer vi att visa exakt vilka typer av extra kostnader som måste beaktas vid tecknandet av ett kollektivavtal och vad som kan hända om du inte är…