Hur lång tid tar det att teckna Byggavtalet?

Utländska entreprenörer som inte känner till den svenska modellen kan få problem ganska tidigt i processen när de går in på marknaden för första gången. Allt de vet är att de måste teckna ett kollektivavtal för att få börja arbeta på kundens bygge. Men när de får reda på alla hinder som de måste ta sig igenom för att skriva under avtalet, förbyts euforin över att ha säkrat ett lukrativt kontrakt i Sverige mot lätt panik. Den största oron brukar vara ifall det är möjligt att få avtalet undertecknat i tid, för att inte förlora projektet. I den här artikeln kommer jag att beskriva de viktigaste stegen för att teckna ett kollektivavtal och vad den förväntade tidsramen är. Det är min uppriktiga förhoppning att du läser den här artikeln innan du ger dina kunder löften som du inte kan hålla.

I min bransch är en mycket vanlig situation att min klient kommer till mig och ber om hjälp med att teckna ett kollektivavtal. Min klient har redan ett undertecknat kontrakt med sin svenska kund och arbetet kommer att påbörjas om en månad. Gott om tid att få ordning på pappersarbetet, eller hur? Fel. När jag berättar för mina kunder att det tar minst två månader att teckna ett kollektivavtal, förutsatt att hela processen går perfekt, frågar de genast om det finns något sätt att få det att gå snabbare? De undrar om jag kan ringa till någon handläggare och förklara situationen för att skynda på processen. ”Säg att det är en nödsituation, be om tillstånd att börja arbeta på bygget medan avtalsansökan granskas. Försök hitta en kompromiss“. Svaret på alla dessa förslag är detsamma: „det är inte möjligt“.

I Sverige brukar saker gå långsamt och särskilt inom byggsektorn finns det inte utrymme för några undantag. Du måste fylla i alla papper perfekt och göra det förberedande arbetet i god tid, så att det går smidigt att komma in på arbetsplatsen. I mitt exempel nedan kommer jag att utgå från processen för att signera Byggavtalet som är ett av de mest använda kollektivavtalen inom den svenska byggbranschen. Det finns många andra avtal som kan tecknas och som hanteras av andra fackförbund, men i allmänhet är längden och omfattningen av ansökningsprocessen för andra kollektivavtal likartad.

Steg 1: Ha ett företag med korrekta registringar redo. 0-8 veckor.

Det absolut första som måste vara i ordning innan man ens kan börja sätta ihop en ansökan till en fackförening är att man har ett bolag, antingen utländskt eller svenskt, med rätt registreringar. I värsta fall har min klient inte ens ett företag med de nödvändiga grundläggande registreringarna som F-skatt eller arbetsgivarregistrering. Enbart att ansöka om dessa registreringar och få dem godkända kan ta 4-8 veckor, ännu längre under sommartid och helgdagar. Innan du accepterar ett projekt i Sverige är det viktigt att du redan har bestämt dig för om du vill genomföra projektet med ett svenskt bolag eller ett bolag baserad i ditt hemland. Det finns för- och nackdelar med båda.

Om du råkar befinna dig i en situation där du inte har ett företag med svenska registreringar kan du köpa ett färdigt svenskt företag med nödvändiga registreringar som du kan använda omedelbart. Det är dock en extra kostnad som landar på 20 000 – 50 000 SEK beroende på företagets skick.

Att ha ett bolag med F-skatt och arbetsgivarregistrering är en förutsättning för att teckna kollektivavtal. Utan dessa kommer din ansökan inte ens att handläggas, så det är viktigt att dessa registreringar hanteras först innan du går vidare till nästa steg.

Steg 2: Sammanställning av ansökan om tecknande av kollektivavtal. 6-8 veckor.

När man ska teckna Byggavtalet finns det en hel del dokument som ska lämnas in. Några exempel är registerutdrag, signerade anställningsavtal och en kopia av kontraktet med din beställare. Dessa är relativt enkla att få tag på, men några av de mer tidskrävande dokumenten kräver att man tecknar tjänsteavtal, som t.ex. ID06 personalliggare samt företagshälsovårdsavtal . Det kan ta lite tid att teckna dessa avtal, särskilt om du driver ett utländskt bolag utan att ha en firmatecknare som kan använda Bank-ID:s elektroniska signeringsapp. I sådana fall kan det ta längre tid att ingå avtal med tjänsteleverantörererna eftersom en del av pappersarbetet måste hanteras manuellt.

Om du planerar att utstationera arbetstagare måste du också skicka A1-intyg, som i vissa länder kan ta lång tid att få godkända. Slutligen kräver Byggnads att alla dokument ska vara på svenska eller översättas till svenska. När ansökan är komplett tar det 6-8 veckor för dem att handlägga den, kontakta dig och boka in ett möte där du bjuds in för att få information om avtalets huvudkomponenter och slutligen underteckna det. Eftersom det tar ett tag att sammanställa alla dokument som behövs för ansökan är det lämpligt att lägga till en extra vecka till de redan nämnda 6-8 veckorna i din tidsram.

Steg 3: Väntan på mötet för undertecknande av kollektivavtalet. 0-2 veckor.

Efter att ansökan har granskats kommer Byggnads att kalla till ett avtalsteckningsmöte, vanligtvis 0-2 veckor efter att de svarar. Innan du kommer till mötet måste du se till att du har en auktoriserad tolk med dig (som du betalar för) som kan översätta under förhandlingarna om du inte talar svenska. Under detta möte, som brukar ta cirka 2-4 timmar, kommer Byggnads representanter att gå igenom de viktigaste delarna av kollektivavtalet. Efter introduktionen ska du ”förhandla” fram en grundlön som du ska betala till alla dina anställda. Slutligen undertecknar parterna avtalet och du kan börja skicka din personal till kundens arbetsplats.

Tänk på att denna grundlön endast gäller för den specifika region där Byggnads-avdelningen du kommunicerar med, är verksam. Om du får arbete i en ny region måste du boka ett nytt möte med den regionens Byggnadsavdelning. Lyckligtvis behöver du inte upprepa hela processen, utan du behöver bara gå till den nya regionens kontor för att diskutera lönevillkoren för den specifika regionen. Huvudavtalet är redan undertecknat och förblir undertecknat till dess att du eller Byggnads väljer att säga upp det. Byggnads kan välja att säga upp avtalet om de finner att du inte följer de villkor som anges i avtalet.

Den totala förväntade tiden för att teckna ett kollektivavtal.

Om man lägger ihop alla dessa steg får man en beräknad förväntad väntetid på 6-19 veckor. Att teckna ett avtal på 6 veckor är mycket ovanligt och endast möjligt om du redan har ett företag med nödvändiga svenska registreringar. Jag skulle råda de flesta utländska byggentreprenörer att räkna med att hela processen tar cirka 16 veckor. Det innebär att om du hittar en svensk beställare som erbjuder dig ett projekt och förväntar sig att du ska teckna kollektivavtal, lova inte kunden att du ska kunna börja arbeta tidigare än om 16 veckor. På så sätt får både du och kunden en realistisk tidslinje att arbeta med och förhoppningsvis leder detta till att många stressmoment undviks. Utöver dessa 16 veckor bör du ta hänsyn till den säsong då du påbörjar denna process. Om tidslinjen överlappar med perioder som sommaren eller större helgperioder kan du förvänta dig att processen tar längre tid eftersom de flesta handläggare är på semester.

Lyckligtvis är undertecknandet av ett kollektivavtal en process som bara måste göras en gång, och om man gör det på rätt sätt säkerställer man att framtida projekt blir mycket mindre stressframkallande. Kontakta mig för att få en kostnadsfri konsultation så hjälper jag dig att ta fram en realistisk tidsplan för att teckna kollektivavtal så snabbt och smärtfritt som möjligt.

Similar Posts