Hur mycket kostar det att teckna Byggavtalet?

I den förra artikeln skrev jag om hur lång tid det tar att teckna Byggavtalet. Den här gången fokuserar jag på den monetära kostnaden som avtalsteckning medför. Totalkostnaden varierar och är beroende av flera faktorer, t.ex. vilken företagsform som används, var företagaren är bosatt, företagets storlek etc. Syftet med den här artikeln är att visa spännvidden i den eventuella investering du behöver göra och vad de olika kostnaderna består av.

För att begränsa kostnadsspannet något kommer jag i mina exempel att använda ett estniskt företag med 20 anställda som vill teckna Byggavtalet. Det är viktigt att ta hänsyn till var ditt företag är beläget, vem som är företagets representant och i vilket område i Sverige som arbetsplatsen ligger. En stor del av kostnaderna i samband med denna investering är relaterade till resekostnader. En annan sak att komma ihåg är att antalet anställda har en direkt inverkan på priset på många personalrelaterade obligatoriska tjänster.

En liten varning. Att lyckas teckna ett kollektivavtal är inte garanterat. Det kan hända att du får avslag av olika skäl, till exempel för att företaget inte har något ”riktigt” kontor eller för att din ansökan helt enkelt ignoreras. I den här processen har du ett mycket begränsat förhandlingsläge.

Företagsregistrering: 0 – 30 000 SEK

Utländska byggföretag tecknar vanligtvis Byggavtalet antingen med sitt inhemska bolag eller så förvärvar de ett svenskt bolag. Det är också möjligt att etablera en filial, men jag rekommenderar inte det, eftersom det medför fler skyldigheter än fördelar.

Om du väljer att teckna Byggavtalet med ditt inhemska företag måste du registrera företaget för F-skatt och arbetsgivarstatus. Momsregistrering är valfritt. De flesta tjänsteleverantörer tar cirka 5 000 SEK för denna tjänst. Du kan naturligtvis ansöka om dessa registreringar själv, men det är troligt att du gör ett misstag och förlänger handläggningsprocessen om du inte har någon erfarenhet av denna uppgift.

Ett andra alternativ är att förvärva ett svenskt AB (Aktiebolag). Teoretiskt sett kan du registrera ett nytt AB, men i praktiken är det näst intill omöjligt för en utländsk företagare att göra detta. Detta beror på att processen kräver att du öppnar ett bankkonto i en svensk bank för att sätta in aktiekapitalet. Efter att aktiekapitalet har betalats in utfärdar banken ett intyg och skickar det till Bolagsverket som sedan slutför bildandet av AB:t. Problemet är att svenska banker inte brukar öppna företagskonton för utlänningar. Det skadar inte att försöka få ett svenskt bankkonto i alla fall, särskilt om du råkar representera ett välkänt företag. Men i regel öppnar inte svenska banker konton för okända utlänningar som inte har någon tidigare historik i Sverige.

Du kanske upptäcker att många tjänsteleverantörer erbjuder lagerbolag från 2 000 SEK och uppåt. Detta alternativ är inte heller lämpligt för utländska företagare. Ett lagerbolag i Sverige, är ett AB i sista steget av registrering hos Bolagsverket men är fortfarande beroende av ett bankintyg. Du kommer alltså att hamna i samma sits som med ett helt nytt AB.

Det enda alternativet som finns kvar är att köpa ett färdigt företag. Det finns många tjänsteleverantörer i Sverige som säljer färdiga, aldrig använda företag. Dessa företag har passerat stadiet där bankintyg krävs och du kan helt enkelt köpa ett sådant företag, byta styrelse och ägare och skapa ett bankkonto hos din vanliga bank. Sådana bolag säljs för mellan 15 000 – 30 000 SEK.

Ändringsavgifter: 0 – 1 850 SEK

När du köper ett nytt svenskt AB måste du lämna in ansökningar om ändring av företagsuppgifter (styrelse, adress, namn etc.) och ändring av verkliga huvudmän. När du använder ditt inhemska företag krävs inga statliga avgifter.

Ändringsanmälan kostar 1 600 SEK och avgiften för ändring av verkliga huvudmän är 250 SEK.

Avgifter för olika tjänsteavtal: 4 800 SEK

För att teckna Byggavtalet krävs att du har två serviceavtal. Den första är en policy för företagshälsovård. Det andra är ett avtal med ID06, en av de ledande organisationerna för hantering av personalliggare på arbetsplatser.

Det finns många företagshälsovårdsleverantörer med olika prisstrukturer. För de mer grundläggande försäkringarna är en bra tumregel att räkna med ett årligt pris på 200 SEK/anställd. I vårt exempel med 20 anställda uppskattar vi därför årsavgiften till 4 000 SEK.

ID06-prissättningen är också beroende av antalet anställda. I början, när det inte finns några aktiva arbetare i företaget, kan du räkna med en årsavgift på 800 SEK för de tjänster som Byggnads kräver.

Dessa avtal är obligatoriska för både utländska och svenska företag.

Översättning av dokument på främmande språk: 0 – 5 000 SEK

När du tecknar Byggavtalet med ett utländskt företag måste du skicka in dokument från utländska myndigheter, till exempel ett registreringsbevis och en förteckning över verkliga huvudmän. Dessa handlingar är sannolikt inte skrivna på svenska och Byggnads kräver att handlingar som inte är skrivna på svenska ska översättas till svenska. Förutom att översätta de ovannämnda dokumenten är det troligt att du också behöver översätta minst ett anställningsavtal, eftersom anställningsavtal vanligtvis upprättas på det språk som används i företagets etableringsland. Priset beror på dokumentens innehåll, språken och översättningsleverantörens prissättningspolicy. En trolig prisuppskattning landar mellan 1 000 – 5 000 SEK. Om du använder ett svenskt företag behöver du ofta inte översätta något.

Hyra för företagsadress: 0 – 30 000 SEK

När du ansöker om Byggavtalet med ett svenskt företag finns det en liten risk att Byggnads vägrar att teckna avtal om företaget inte har en ”lämplig” kontorsadress. En postboxadress är inte tillräckligt bra, och ibland räcker det inte heller med en adress till ett coworking space. Byggnads resonemang är att ett riktigt byggföretag behöver en verksamhetsplats, där människor kan arbeta, arbetare kan komma på besök och verktyg och material kan förvaras. Huruvida denna invändning är uppriktig kan diskuteras. Jag hade faktiskt ett sådant fall där ett företag nekades att teckna Byggavtalet på grund av detta skäl. Det kan därför vara en god idé att budgetera för en sådan utgift. Lyckligtvis verkar den här typen av invändningar inte inträffa så ofta.

Resekostnader till Byggnads kontor: 0 – 20 000 SEK

När Byggnads bjuder in dig att teckna Byggavtalet ska företagets representant närvara personligen på mötet, på deras kontor. Dessutom måste en auktoriserad tolk vara närvarande (mer om detta i nästa avsnitt). Var företagets representant befinner sig och var det Byggnads-kontor som du avser att teckna avtal med är beläget avgör transportsätt och pris. Vanligtvis bor inte firmatecknaren för ett utländskt byggföretag i Sverige och du bör räkna med att betala åtminstone för flygbiljetter och hyrbil. Ibland till och med logi för övernattning om det behövs.

Anlitande av auktoriserad tolk: 5 000 – 20 000 SEK

Om du inte har en svensktalande representant för företaget måste du tillhandahålla en auktoriserad tolk som deltar i avtalsteckningsmötet. Det här är ett av Byggnads nyare krav som trädde i kraft för bara några år sedan. Tolken ska översätta allt som sägs under mötet från svenska till företagsrepresentantens språk, för att säkerställa att representanten fullt ut förstår villkoren i kollektivavtalet. Även här är prisintervallet ganska brett. Det slutliga priset beror på översättningsspråket, var tolken befinner sig och tolkens individuella prissättningspolicy. I allmänhet är de flesta auktoriserade tolkarna baserade i större städer. Om Byggnads kontor ligger utanför de större städerna är sannolikheten stor att du måste betala också tolkens resekostnader.

Byggnads serviceavgifter: 21 701 SEK

När Byggavtalet äntligen är påskrivet kommer Byggnads att fakturera dig för två årsavgifter. Den första fakturan avser en årlig generell serviceavgift för att ha avtalet, 3 501 SEK. Den andra avgiften, som introducerades år 2023, är en årlig avgift för att finansiera organisationen Svensk Byggkontroll. Detta är en ny enhet inom Byggnads vars enda syfte är att kontrollera och se till att byggföretagen följer kollektivavtalsreglerna. För att finansiera Svensk Byggkontrolls verksamhet faktureras årligen de företag som tecknat hängavtal med Byggnads i egen regi. Fakturans storlek är beroende av antalet anställda. I det här exemplet, när vi använder 20 anställda, blir årspriset 18 200 SEK.

Bonus: Resekostnader för alla anställda: 0 – 50 000 SEK

Vanligtvis slipper företag att bära denna kostnad, men den är värd att nämna. Byggnads har rätt att kräva fysisk närvaro av samtliga arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet vid avtalsteckningsmötet. Jag har aldrig personligen upplevt att Byggnads faktiskt tillämpar denna regel, men det är en risk som är värd att ta med i beräkningen. Därför kan du komma att se en kostnadsökning i din investering om Byggnads beslutar att genomdriva detta krav. Kostnaden skulle bero på antalet anställda, deras geografiska läge och det valda färdmedlet.

Sammanfattning

Låt oss sammanfatta alla avgifter.

Företagsregistrering: 0 – 30 000 SEK
Statliga avgifter: 0 – 1 850 SEK
Avgifter för olika tjänsteavtal: 4 800 SEK
Översättningsarvode: 0 – 5 000 SEK
Kontors- eller bostadshyra: 0 – 30 000 SEK
Resekostnader till Byggnads kontor: 0 – 20 000 SEK
Tolkarvode: 0 – 20 000 SEK
Byggnads serviceavgifter: 21 701 SEK
Bonus: Resekostnader för alla anställda: 0 – 50 000 SEK

Totalt: 26 501 – 183 351 SEK

Som du ser är spannet ganska brett och det slutliga priset kommer att bestämmas utifrån varje enskilt företags förutsättningar. Om du besöker den här webbplatsen är du sannolikt en utländsk byggentreprenör utan tidigare erfarenhet av Sverige och med ett begränsat kontaktnät. I så fall bör du vara beredd på att investera minst 100 000 SEK för att få Byggavtalet tecknat. Jag råder dig att inte se den här processen som en kostnad utan som en investering. Att teckna Byggavtalet behöver bara göras en gång och det ger dig tillgång till alla projekt där huvudentreprenören kräver kollektivavtal. Även efter att du har avslutat verksamheten i Sverige är det möjligt att sälja bolaget till en ny ägare. Ett färdigt företag med historia och ett aktivt kollektivavtal är mycket värdefullt, eftersom det gör det möjligt för nya entreprenörer att vinna projekt som är beroende av att snabbt kunna börja arbeta på arbetsplatsen. Att köpa ditt företag skulle spara en ny ägare 3+ månader av väntetid.

I genomsnitt bör utländska entreprenörer vara redo och villiga att göra en investering på 80 000-100 000 SEK för att teckna Byggavtalet (eller andra kollektivavtal). Detta förutsätter dock att du gör allt själv, utan att ta hjälp utifrån. För den som är ny på marknaden kan det vara svårt att hitta och köpa ett färdigt svenskt företag, att fylla i registreringsformulären korrekt, att hitta ett bra företagshälsovårdsavtal, översättningsbyrå, tolk och att veta hur man kommunicerar med Byggnads.

Mitt Tjänstepaket – Project Sweden tar hand om allt detta. I många fall är tid mer värdefullt än pengar, och genom att anlita en erfaren expert för att hjälpa till med att teckna kollektivavtalet maximerar du dina chanser att få avtalet undertecknat i tid och därefter följa alla krav som anges i svensk lag och kollektivavtalet.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer om att teckna kollektivavtal.

Similar Posts