”The future belongs to those who learn new skills and combine them in interesting ways.”

Kurser

Ibland vill man lära sig något nytt!

Grundläggande redovisning och finansiell analys för företagare – 12 000 SEK

Bokföringsskyldigheten regleras av bland annat Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Som registrerad företrädare för ditt företag är du ytterst ansvarig för bokföringens kvalitet och riktighet, även om den faktiska bokföringssysslan tilldelas någon annan, till exempel en anställd eller en redovisningsbyrå. Därför är det bra om du känner till grunderna i hur redovisning fungerar och hur man tolkar finansiella rapporter som visar ditt företags siffror. Detta gör att du inte är helt beroende av din redovisningskonsults kunskap, utan du kan själv kritiskt granska kvalitén på din bokföring.

Kursen vänder sig till företagare och projektledare som arbetar med kostnadskontroll, inköp eller på annat sätt ansvarar för att leda byggprojekt. Kursen kommer att delas upp i fyra 3-timmarslektioner per vecka. Lektionerna kommer att hållas på helger, utanför kontorstid. Varje deltagare kommer att få tillgång till ett fiktivt tomt företag i bokföringsprogrammet Fortnox. I varje lektion kommer jag att förklara 2-3 koncept och illustrera dessa i praktiken genom att visa dem i Fortnox. Efter varje lektion kommer deltagarna att få en hemuppgift som ska slutföras innan nästa lektion. Jag kommer att kontrollera varje uppgift och ge individuell feedback till varje deltagare före nästa lektion.

I slutet av kursen kommer du att känna till de grundläggande principerna för redovisning och hur man läser finansiella rapporter för att fatta bättre beslut och övervaka ditt företags välmående. Du kommer att kunna begära mer relevanta tjänster från din redovisningskonsult och vara mer proaktiv snarare än reaktiv i hanteringen av ditt företag.

Kurssammanfattning

  • Lär dig och tillämpa grundläggande redovisningskunskaper.
  • Lär dig och tillämpa principerna för finansiell analys.
  • Öva på att skapa verifikat som redovisar typiska affärshändelser under ett räkenskapsår med hjälp av ett fiktivt byggföretag.
  • Få tips som är specifika för byggsektorn.
  • Få tips om hur du nyttjar redovisning till fullo.
  • Få förslag på optimal arbetsfördelning mellan dig och din redovisningskonsult.
  • 4-veckorskurs. 1 lektion per vecka. Lektioner i grupp, hemuppgifter och individuell feedback.
Helsingborg City Hall in Sweden