Välkommen till min hemsida

Om mig

Jag heter Ott Kerstna och jag älskar att skapa ordning och att spela strategibaserade datorspel. Dessa egenskaper bidrar förmodligen till att jag tycker att redovisning är så pass fascinerande. Redovisning är så mycket mer än att mata in siffror i en dator. Genom att verkligen förstå siffrorna och principerna för redovisning kan vi som företagare vara proaktiva i affärslandskapet och medvetet driva våra företag mot våra affärsmål med korrekta och snabba beslut. Min önskan är att hjälpa företagare uppnå sina ekonomiska drömmar genom att skapa och följa en strategi samt hålla dem regelbundet informerade så att så mycket som möjligt går enligt plan. I krig säger man ”om det finns en plan, går planen åt helvete. Om det inte finns någon plan går allt åt helvete” Så är det också i affärslivet.

Jag har 5+ års arbetslivserfarenhet inom svensk redovisning. Innan jag började med redovisning har jag arbetat med försäljning, logistikplanering, på bank, på startup och en drös andra jobb. Man kan säga att jag har en ganska bred arbetslivserfarenhet och det hjälper mig att se företag som en helhet och att inte få tunnelseende inom ett enda område eller funktion. Ursprungligen är jag född i Estland men växte upp i Sverige och bodde där i mer än 20 år innan jag bestämde mig för att flytta tillbaka till Estland. Tack vare detta kan jag underlätta kommunikationen mellan ester och svenskar, eftersom jag är medborgare i båda länderna både i andan och på papperet. Jag har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning ekonomistyrning från Stockholms universitet. När jag återvände till Estland var det första jag gjorde att anmäla mig som frivillig till 11 månaders militärtjänstgöring, där jag uppnådde graden undersergeant, i Kuperjanovs granatkastarbatteri. Jag talar flytande svenska, estniska och engelska.

Under de senaste 4 åren har jag jobbat med många företag från Estland och andra länder som vill göra affärer i Sverige. Många av dessa företag är verksamma inom byggbranschen, och genom dessa erfarenheter har jag märkt att det finns många flaskhalsar inom byggsektorn där utländska företag behöver hjälp. Det uppstår ofta många frågor och missförstånd, både för företaget självt och även för svenska beställare som vill anlita utländska underentreprenörer. I Sverige spelar kollektivavtal mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer en mycket central roll när det gäller att sätta löner och arbetsvillkor. I väldigt många Europeiska länder finns inte denna typ av praxis som då kallas ”den svenska modellen” i folkmun. Det är också värt att nämna att kollektivavtalen inom byggbranschen har inte riktigt hängt med i tiden och villkoren i dessa avtal tar knappt hänsyn till de speciella omständigheter som just utländska entreprenörer kämpar med. Utifrån dessa erfarenheter bestämde jag mig för att erbjuda en skräddarsydd tjänst till utländska byggföretag för att undvika katastrofala beslut och för att göra det enklare och mer lönsamt att verka seriöst i Sverige.

Om företaget

Neffi grundades i syfte att hjälpa utländska företag att komma in på den svenska marknaden och verka på ett hållbart och tryggt sätt. I dag har detta uppdrag begränsats till att uteslutande hjälpa byggföretag. Neffi har blivit ett mångsidigt nätverk av specialister och aktörer inom den svenska byggsektorn. Vår kombinerade expertis gör Neffi till en pålitlig samarbetspartner som kan hjälpa dig med de flesta av dina behov inom den svenska byggbranschen. Vi strävar efter att göra din expansion till Sverige smidig, förutsägbar och bekymmersfri.

Mitt personliga arbetssätt är att inte bara vara en ekonomiassistent för kunden utan också en CFO och en partner som är proaktiv och agerar bollplank åt kunden. Jag är övertygad om att företagare med hjälp av färska siffror och regelbundna finansiella analyser alltid kan vara informerade om företagets finansiella situation, vilket möjliggör bättre beslutsfattande och förebyggande av problem. Jag är fast besluten att hålla ditt företags siffror och pappersarbete uppdaterade och att se till att du får regelbundna rapporter och förklaringar/förslag i ett format som ger dig mer tid att ägna dig åt företagets kärnverksamhet.

Utöver redovisning kan jag hjälpa dig att navigera bland reglerna i den svenska byggbranschen. I min blogg delar jag med mig av användbar information om hur branschen verkligen fungerar, sådan information som du inte kan hitta bara genom att googla. Jag hjälper dig att i förväg avgöra om det är värt att gå vidare med ett projekt eller inte, med hänsyn till det pris som beställaren erbjuder och andra krav (t.ex. kollektivavtal) som kan påverka projektets potentiella lönsamhet. Eftersom jag har arbetat med dessa frågor under de senaste fyra åren har jag byggt upp ett användbart kontaktnät som kommer att vara till nytta för alla entreprenörer. Genom oss kan du nå leverantörskontakter, relevanta tjänsteleverantörer och ibland även nya kunder som letar efter utländsk arbetskraft.