”Accounting is the language of business.”

Redovisning

Redovisningstjänster skräddarsydda för byggföretag.

Startpris: 750 SEK/h

Som utländskt byggföretag är det mycket troligt att du kommer att ha någon form av skyldighet att redovisa dina affärstransaktioner i Sverige i form av bokföring. Det kan handla om allt från att behöva lämna in särskilda uppgifter som beskriver dina projekt i Sverige som utförs med ditt inhemska företag, till att sköta all svensk verksamhet genom ett svenskt företag och därmed uppfylla alla redovisningskrav som ett svenskt företag har.

Mitt personliga arbetssätt är att inte bara vara en ekonomiassistent för kunden utan också en CFO och en partner som är proaktiv och agerar bollplank åt kunden. Jag är övertygad om att företagare med hjälp av färska siffror och regelbundna finansiella analyser alltid kan vara informerade om företagets finansiella situation, vilket möjliggör bättre beslutsfattande och förebyggande av problem. Jag är fast besluten att hålla ditt företags siffror och pappersarbete uppdaterade och att se till att du får regelbundna rapporter och förklaringar/förslag i ett format som ger dig mer tid att ägna dig åt företagets kärnverksamhet.

Tack vare min långa erfarenhet inom den svenska byggbranschen kan jag erbjuda redovisningstjänster på ett sätt som är relevant för byggföretag. Jag är van med projektredovisning, hantera löner på ett sätt som är förenligt med kollektivavtal och att ge mina kunder råd om potentiella risker i förväg.

Varje kunds behov och arbetsprocesser är olika. Det är möjligt att avtala om en fast månadsavgift som baseras på arbetsbelastningen.

Exempel på tjänster

 • Leverantörsreskontra och kundreskontra.
 • Månads- och årsbokslut.
 • Lönehantering.
 • Kassaflödesanalys.
 • Återkommande månatliga finansiella rapporter, balansräkning, resultaträkning.
 • Skattedeklarationer. Moms, arbetsgivaravgifter, bolagsskatt, annat.
 • Rapportering till fackföreningar och myndigheter.
 • Skatteplanering.
 • Upprättande av personaldokumentation, t.ex. anställningsavtal, ansökningar om skattebeslut m.m.
 • Projektredovisning, successiv vinstavräkning.
 • Årsredovisningar och inkomstdeklarationer.
 • Stöd vid revisioner.
 • Tillgång till svenska e-tjänster med BankID genom fullmakt.
 • ROT & RUT-avdrags upplägg och deklarationer.
 • Företagsetablering. Registrering av F-skatt, moms, arbetsgivare.
 • Särskild delgivningsmottagare i en svensk bolagsstyrelse.
 • Upprätta en svensk företagsadress.
 • Biträde vid försäljning och likvidation av svenska företag.