”Give me six hours to chop down a tree, and I will spend the first four sharpening the axe.”

Tjänstepaket – Project Sweden

One-stop-shop lösningen för utländska entreprenörer som har ett projekt väntandes i Sverige. Du kommer att få en heltäckande plan som är skräddarsydd för ditt specifika svenska projekt för att säkerställa ett smidigt genomförande från början till slut.

Prisintervall: 50 000 – 100 000 SEK

Att arbeta inom den svenska byggbranschen kan vara en omtumlande upplevelse för många utländska entreprenörer som gör det för första gången. De erbjudna priserna är ofta högre än i hemlandet, men de kommer med ett berg av skyldigheter. Om du inte är fullt medveten om innebörden, kostnaden och konsekvenserna av dessa skyldigheter kan du få ett bryskt uppvaknande.

Denna tjänst har utvecklats för att hjälpa både utländska och svenska entreprenörer att inleda ömsesidigt givande samarbeten. Många projekt kräver att entreprenörerna undertecknar ett kollektivavtal. Detta avtal medför en uppsjö av skyldigheter. Utformningen av dessa avtal baseras på situationen för stora byggföretag som utgångspunkt, vilket innebär att det kan vara svårt för mindre företag att tillämpa avtalen. Stora företag tenderar att ha heltidsanställda som är insatta i kollektivavtalen. Mindre företag har inte denna möjlighet. Lägg därtill de extra hinder som är unika för utländska entreprenörer och du har ett potentiellt minfält av bestämmelser där ett felsteg kan leda till att ett lönsamt projekt blir en förlustaffär.

Hemligheten bakom att minimera risken för oväntade kostnader och störningar är att i förväg veta vilka de är och vad som orsakar dem. För en utländsk entreprenör är verkligheten inom sektorn annorlunda jämfört med svenska lokala entreprenörer. Utöver att behöva känna till svenska byggregler och praxis måste utländska entreprenörer också fullfölja regler i sitt hemland, bekanta sig med nya byggstandarder, minimera efterlevnadsrisker till följd av att arbetare flyttas mellan länder, hantera valutaskillnader, språkbarriärer och avsaknad av ett lokalt nätverk. Alla dessa delar bildar en komplex helhet.

Mitt mål är att presentera alla aspekter av projektet på ett tydligt och begripligt sätt och hjälpa dig att välja det bästa upplägget för att genomföra projektet. Jag hjälper dig att strategiskt fördela resurser för att optimera den totala avkastningen genom att effektivt balansera investeringar mellan olika faktorer som processförenkling, riskhantering, medarbetarnöjdhet och förhandling om priser.

Priset för tjänsten utformas av flera faktorer:

 • Val av företagsform för att genomföra projektet.
 • Typ av kollektivavtal som krävs.
 • Antal anställda.
 • Komplexiteten i arbetstagarnas rotation och förväntningar (skattehemvist, sjukförsäkring etc.)

För att få en prisoffert, vänligen lämna en detaljerad beskrivning av din specifika situation. Du kan även läsa fallstudierna nedan för att få en uppfattning om vilka faktorer som avgör priset.

Som alltid är du välkommen att begära en kostnadsfri första konsultation.

Vad ingår i tjänsten

 • Analys av projektofferten från din beställare. Är projektet ekonomiskt hållbart?
 • Fastställa vilket kollektivavtal som behövs och det bästa sättet att underteckna det.
 • Kostnadsanalys och riskbedömning.
 • Jämförelse av olika företagsstrukturer för att säkerställa det mest resurseffektiva genomförandet av projektet.
 • Kontakt med svenska leverantörer för att minska kostnaderna för byggmaterial och tjänster från dag 1.
 • Baserat på projektets och arbetsstyrkans egenskaper, fastställa det bästa sättet att hantera personalrelaterade frågor. Ta fram rotationsschema, löneinställningar, kontrakt, skattehemvist, sociala avgifter, sjukförsäkring.
 • Delta i möten med kunder och fack.
 • Upprätta nya rutiner för att säkerställa korrekta löner, minimilöner, rapportering och redovisning.
 • Rådgivning kring de bästa tillvägagångssätten inom den svenska byggbranschen.
Three Yellow and Red Tower Cranes Under Clear Blue Sky

Pris: 75 000 SEK

Ett estniskt svetsföretag anlitades för att utföra svetsarbeten på stålkonstruktioner under 1 år i Northvolt-projektet i Skellefteå. Företaget skulle tillhandahålla 10 svetsspecialister under hela året. Projektet var en underentreprenad.

Svetsare är ett brett begrepp och det finns flera kollektivavtal som omfattar svetsare. Efter diskussioner med den svenska beställaren och fackföreningarna bestämdes det att företaget skulle behöva teckna Byggavtalet med Byggnads. Vi beslutade också att det skulle vara bäst att starta ett separat svenskt aktiebolag för att acceptera detta projekt.

När företaget bildades skapade vi flera kostnadsmodeller baserade på medarbetarnas erfarenhet, lönepreferenser, projektarbetsbelastning och rotationsmöjligheter. Efter att kunden valt en lämplig arbetsmodell skapade vi anställningsavtal, skaffade ID06-kort och skickade preliminära skatteanmälningar till Skatteverket utifrån arbetsmodellen. Vid det här laget hade vi all nödvändig dokumentation för att kunna ansöka avtalsteckning av Byggavtalet. Inom 8 veckor kallades vi till ett signeringsmöte och lyckades framgångsrikt signera avtalet i tid.

 • Deltagande i möte med svensk beställare för att säkerställa att båda parter förstod villkoren lika. – 3 000 SEK
 • Anskaffning av svenskt lagerbolag med nödvändiga registreringar (F-skatt/VAT/arbetsgivare). – 25 000 SEK
 • Utforma löneprocesser med hänsyn till arbetstagarnas förväntningar kring lön, miniminivåer i kollektivavtal, gränsöverskridande skatteregler och traktamenten. – 16 000 SEK
 • Utforma anställningsavtal och skatteansökningar som överensstämmer med svensk lag och fackliga bestämmelser. – 7 500 SEK
 • Förbereda ansökan och boka möte med Byggnads för att underteckna Byggavtalet. – 7 500 SEK
 • Registrering av ID06 personalliggarkonto, företagshälsovårdsavtal, Fora etc. – 3000 SEK
 • Deltagande vid avtalsteckningen i Byggnads lokaler. – 8000 SEK
 • Skapa en framtidsplan med viktiga händelser för hela projekttiden enligt en tydlig tidslinje. – 5000 SEK