Vad är ROT/RUT-avdrag och hur använder man det?

De flesta svenskar är bekanta med ROT och RUT avdrag. Däremot är det inte alla som vet exakt hur dessa avdrag fungerar. I den här artikeln reder vi ut begreppen samt hur avdragen fungerar i praktiken. I den här artikeln reder vi ut begreppen samt hur avdragen fungerar i praktiken.

ROT och RUT är subventioner från svenska staten till privatpersoner som kan användas i samband med reparations- eller underhållsarbeten på fastigheter. ROT står för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad och RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt. Utöver de typer av arbeten som nämns ovan subventionerar den svenska staten även gröna renoveringsarbeten, till exempel installation av solcellspaneler eller laddningsstationer för eldrivna fordon.

Avdragen infördes 2008 och används fortfarande idag. ROT och RUT är också ofta en politiskt viktig fråga, då politiska partier och politiker debatterar om nödvändigheten av ROT och RUT. Vissa menar att det är en viktig offentlig stödtjänst för att stimulera ekonomin och minska användningen av svartarbete. Andra hävdar att det bara är ett sätt att göra livet ännu enklare för medelklassen och de rika, som tillhör den befolkningsgrupp som ändå har pengar till reparationer och inte behöver subventioner för att täcka sina grundläggande behov.

År 2024 kommer alla permanent bosatta i Sverige att ha rätt till en förmån på upp till 75 000 SEK per år. Förmåner för ROT- och RUT-arbeten kan kombineras, men gränsen för ROT-arbeten är 50 000 SEK per år. För att kunna använda förmånen måste personen ha betalat tillräcklig inkomstskatt på sin inkomst, eftersom förmånen är ett skatteavdrag. Till skillnad från många andra skatteavdrag kan den som ansöker om avdrag använda det direkt under året istället för att deklarera det i sin inkomstdeklaration och senare få återbetalning av överbetald skatt.

Så vad innebär allt detta för byggföretagaren? Det innebär att om du utför arbete åt en privatkund och kunden uppfyller ROT/RUT kriteriena, samt om ditt företag har rätt registreringar, kan du erbjuda en billigare tjänst till privatkunden och den svenska staten betalar mellanskillnaden. Du måste tänka på att du inte bara kan fakturera kunden och dra av 50 000 SEK rakt av. Ersättningen kan endast dras av från arbetskostnaden, inte från material-, transport- eller andra kostnader. Tänk också på att momsen ingår i avdraget och att du för varje utfört arbete kan dra av upp till 30% av arbetskostnaden från fakturan.

Exempel på faktura.

Låt oss visa ett enkelt exempel på hur en faktura skulle se ut om en kund har beställt rivning av gamla fasadväggar och uppförande av nya.

  • Kostnad för material: 40 000 SEK
  • Kostnad för utfört arbete: 50 000 SEK
  • Transport: 4 000 SEK
  • Administrativa kostnader: 2 500 SEK
  • TOTALT: 96 500 SEK
  • Moms 25%: 24 125 SEK
  • ROT-avdrag: -18 750 SEK ((50 000 arbetskostnad + 12 500 moms) x 30%)

Slutligt belopp som skall betalas av kunden: 101 875 SEK.

När arbetet är klart kan företaget skicka en ansökan till Skatteverket och begära att få resterande 18 750 SEK utbetalt. Detta kan göras så snart entreprenören slutfört arbetet åt kunden.

ROT/RUT-systemet ger den utländska entreprenören en möjlighet att erbjuda en mer konkurrenskraftig tjänst till sina privatkunder jämfört med företag som inte erbjuder ROT/RUT. Företaget tar nämligen på sig det extra administrativa arbetet för att göra det möjligt för kunden att använda avdraget. Det finns en viss risk eftersom kunder kan hävda att de är berättigade till ROT/RUT utan att faktiskt vara det. Detta resulterar i att kunden betalar ett reducerat pris för arbetet, men Skatteverket betalar inte ut mellanskillnaden. Med lite tillbörlig aktsamhet från entreprenörens sida kan dessa situationer undvikas.

Temporär ökning av ROT- och RUT-gränserna

Den svenska regeringen har beslutat att tillfälligt höja ROT- och RUT-taken för att stötta den krisande svenska byggsektorn. Mellan den 1 juli och 31 december 2024 höjs ROT-taket från 50 000 kr per år till 75 000 kr. Utöver denna höjning kommer ROT- och RUT-avdragen att få separata övre gränser på 75 000 kr vardera. Istället för att kunna använda max 75 000 SEK av ROT- eller RUT-arbeten kombinerat under 2024, kan sökande använda 150 000 SEK av ROT och RUT kombinerat. Denna förändring kommer sannolikt att öka efterfrågan och konsumtionen av byggtjänster på konsumentmarknaden.

Sammanfattning

Vid första anblick kan ROT/RUT upplevas förvirrande, men när det blir en naturlig del av ett företags värdeerbjudande lönar det sig ofta att arbeta med dessa avdrag. Det går också alltid bra att kontakta mig, så sköter jag alla dina ROT/RUT-relaterade fakturor. Jag har många års erfarenhet inom detta område och använder program där API-gränssnitt mellan programmet och Skatteverket gör ROT/RUT-hanteringen mycket enkel. Du kan boka en kostnadsfri konsultation och diskutera hur du skulle vilja lägga upp dina ROT/RUT-processer.

Similar Posts